หน้าแรก

 

ผู้รับใบอนุญาต
นางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์
 ในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติยศ ผู้มีคุณูปการต่อการ
  ศึกษาของชาติประจำปี 2556 จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
 (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2557     วันพ่อแห่งชาติ

12-21  ธันวาคม 2557     งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันที่  25 ธันวาคม 2557     วันคริสต์มาส

วันที่ 8,15,22,29  ธันวาคม 2557     ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวปไซต์ที่เกี่ยวกับการศึกษา

สช.

สพป.

สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สทศ.

สสวท.

คลังความรู้

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมภายในโรงเรียน
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ
 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร
 โดยมีท่าน
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
  เป็นประธานในพิธี
  วันที่ 27 มกราคม 2558  คลิกดูภาพกิจกรรม
คณะกรรมการมาประเมิน ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  เพื่อรับรางวัล
 สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วันที่ 26 มกราคม 2558
ยินดีต้อนรับคณะครูจากประเทศญี่ปุ่นมาประเมินโครงการ SEEK CAMP  ( MOU )
 ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 26 มกราคม 2558
คลิกดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp รุ่นที่ 2
  วันที่ 24-25 มกราคม 2558
คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp รุ่นที่ 1
 วันที่ 17-18 มกราคม 2558
คลิกดูภาพกิจกรรม
ท่านอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู และมอบเกียรติบัตรให้กับครูใน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านการคัดเลือกที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
  วันที่ 16 มกราคม 2558
คลิกดูภาพกิจกรรม
คุณมิกิ ผู้แทน UNESCO มาประเมินโครงการ
 ESD: Rice Project
ที่โรงเรียน วันที่ 14 มกราคม 2558
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมปีใหม่บุคลากรส่งท้ายปี 2557
 วันที่ 30 ธันวาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมปีใหม่นักเรียน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 30 ธันวาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสช้าง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซียมาแลกเปลี่ยน
 เรียนรู้เรื่องข้าว (
Rice Project) ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
 คณะครูโรงเรียนจิระศาสตร์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 คณะครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
  ร่วมร้องเพลงถวายพระพรในหลวง วันที่ 4 ธันวาคม 2557

 
คลิกดูภาพกิจกรรม

 

VDO Conference เรื่อง Rice Project กับประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 คลิกดูภาพกิจกรรม

 

ท่านอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
คลิกดูภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตมาศึกษาดูงาน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะครู นักเรียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกดูภาพกิจกรรม

เข้าค่ายเยาวชน ESD: Rice Project 2014 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
คณะครูอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

 
คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรกิจกรรมวันลอยกระทง  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาร่วมเดินรณรงค์
 โครงการ
"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เนื่องใน
 โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 87 พรรษา
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  คลิกดูภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 ได้ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ประเทศเกาหลีใต้
 คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรมทักษะกระบวนการคิด วันที่ 16 ตุลาคม 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
                                      
  อบรม พว. โดยท่าน ดร.ลานนิพนธ์  เกษลา
 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 
คลิกดูภาพกิจกรรม

   กีฬาสีปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วันที่ 10 ตุลาคม 2557
    
คลิกดูภาพกิจกรรม

   กีฬาสีปิดภาคเรียนระดับอนุบาล วันที่ 9 ตุลาคม 2557
    
คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตร TOP FIVE  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับมัธยม
 วันที่ 2 ตุลาคม 2557
 คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตร TOP FIVE  ชั้นอนุบาล, ประถมศึกษาปีที่ 1-3
 วันที่ 2 ตุลาคม 2557
 คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรเครือข่ายเยาวชนต่อต้านความรุนแรง
 วันที่ 29 กันยายน 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรขยะดีมีประโยชน์ วันที่ 23 กันยายน 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ปี 2557 รอบกลุ่มโรงเรียนเอกชน วันที่ 21 กันยายน 2557

 
คลิกดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
  วันที่ 19 กันยายน 2557
 คลิกดูภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น
 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
 วันที่ 19 กันยายน 2557 คลิกดูภาพกิจกรรม
นักเรียนสาธิตการทำนา ที่สวนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 26 สิงหาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรดนตรีไทย โดยมีขุนอินมาร่วมงาน
 ในครั้งนี้ด้วย วันที่ 18 สิงหาคม 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
ท่านวาสินี  ผิวผ่อง  บรรยายเรื่องพระคุณของแม่
 ให้กับนักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาฟัง
 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมสภาวัฒนธรรม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คลิกดูภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคณะครู อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 มาศึกษางานด้านการบริหารงานของโรงเรียน
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำชีวิตสู่การพัฒนา จิระศาสตร์วิทยา
 เทิดไท้มหาราชินี 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา คลิกดูภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาตาก เขต 1 มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

 
คลิกดูภาพกิจกรรม
ต้อนรับครูอาสาจากต่างประเทศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
 คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรวันสุนทรภู่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 26 มิถุนายน 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด, รณรงค์สวมหมวกกันน็อค,
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 26 มิถุนายน 2557
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
เด็กชายณัฐธชัย  รอดอยู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
 วันที่ 25 มิถุนายน 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลงและรับเกียรติบัตรการอบรม
 วันที่ 23 มิถุนายน 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์
 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 19 มิถุนายน 2557

 
คลิกดูภาพกิจกรรม
  พิธีเปิดกองลูกเสือ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดูภาพกิจกรรม
  - ระดับชั้น ป.1-3
  - ระดับชั้น ป.4-6
  - ระดับมัธยม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
 คลิกดูภาพกิจกรรม
พิธีวันไหว้ครู โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
 ท่าน พ.อ.อ. ปัญญา สระทองอุ่น เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ดูภาพกิจกรรม
 * ระดับอนุบาล
 * ระดับ ป.6-มัธยม
 * ระดับ ป.1-3
 * ระดับ ป.4-5
เด็กหญิงวาสนา  เขียวชอุ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 จากการประกวดวาดภาพ หัวข้อ
"คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
  ณ ทุ่งมะขามหย่อง
คลิกดูภาพกิจกรรม
รณรงค์อนุรักษ์ประหยัดพลังงาน "ลูกชมพู-ขาว ชาวจิระศาสตร์
  ร่วมแรงร่วมใจ ลดใช้พลังงาน"
คลิกดูภาพกิจกรรม
ถ่ายทำ VTR ชาวจิระศาสตร์วิทยา ขอเชิญชวนชาวอยุธยา
 สวมหมวกกันน็อค 100%
 คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารโรงเรียนประชุมครูต่างชาติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านวิทยา  ผิวผ่อง
 เป็นประธานในพิธี
คลิกดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ที่จบประโยคประถมศึกษาสูงสุด และกิจกรรมด้วยรัก
 และผูกพัน...อยู่ชื่นใจไปคิดถึง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 วันที่ 7 มีนาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3
 วันที่ 4 มีนาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่มีการพัฒนาด้านวิชาการดีขึ้น
 วันที่ 4 มีนาคม 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม
งานฉลอง 555 มหามงคล 55 ปี จิระศาสตร์วิทยา
 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 5 ครั้ง
  วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2557
คลิกดูภาพกิจกรรม

ที่อยู่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  เลขที่ 45  หมู่ 1 ถ.ชีกุน ต. ประตูชัย  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-241559
,035241833  Fax. 035-241106  E-mail : jirasart_70@hotmail.com